หมอยอดb

นพ.อิทธิพัทธ์ ตรีสรานุวัฒนา

หัวหน้าทีมแพทย์

 • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ รพ. วชิรพยาบาล
 • Member TACS
 • Member KCSS
 • Member champ elese paris by invivo
หมอเปา

นพ.จักรวาล สังฆพรหม

ศัลยแพทย์

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์
เชฎฐา3

นพ.เชฎฐา ฐานคร

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

• Medical doctor degree recipient from faculty of medicine
Praboromarajchanok institute ,Mahidol university, Bangkok, Thailand
• Residency in Urology at Rajavithi hospital,Rangsit university,Bangkok,Thailand
• Diploma of Thai Board of Urology,Thailand
• Membership of The Thai Urological Association under the Royal patronage

ฉัตรตราพร3

พญ.ฉัตรตราพร แท่นชัยกุล

แพทย์ผิวหนังและความงาม

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ปฏิบัติการ ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • แพทย์ปฏิบัติการ ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.พรรักษ์

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

• แพทย์ศาสตร์บัณทิตคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยพระบรมราชนกมหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยารพ. ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต้อหินรพ.ศรีนครินทร์คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Clinical observership program in Glaucoma at Aravind eye hospital, Madurai, India 2017
• Clinical observeship in Ophthalmology at Tufts University, Boston, USA 2014

พญ.จรัสศรี

พญ.จรัสศรี แซ่เจี่ย

ศัลยแพทย์

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์
จุฑาพจน์700x700

นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์

หมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • Juthapot Pumsup, MD, Urology, FTACS
 • Broad Certify Specialty of Urology ,Trad Hospital ,Thailand
 • Consultant Specialty in Urology of Bangkok-Trad Hospital and Bangkok-Chantaburi Hospital Director of Juthapot Clinics, Thailand.
 • Founding Fellow of Cosmetic Surgery and Medicine of International Academy of Medical Specialist ( IAMS )
 • Fellowship of Thai Association of Cosmetic Surgery and Medicine ( TACS )
 • Committee of Thai Association of Cosmetic Surgery and Medicine (TACS) : Registrar and Publication
 • Deputy Director of Distance Curriculum of Aesthetic practice
doctor_700x700b

พญ.มนสิชา สมจิตร

วิสัญญีแพทย์

EDUCATION

 • 2007 Doctor of Medicine. Faculty of Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

POSTDOCTORAL TRAINING
Internship and Residency

 • 2007-2009 Intern, Mahasarakham Hospital, Khon Kean University, Khon Kaen, Thailand.
 • 2009-2012 Resident in Anesthesiology, Faculty of Medicine, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.
 • 2015-2016 Research fellowship training in Ohio University, Division of Obstetric anesthesia, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Wexner Medical Center, Ohio University. Columbus, USA.