สาขา กรุงเทพฯ

3037/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

สาขา พัทยา

300/263 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สาขา จ.นครราชสีมา

228/1 ถนน ยมราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

สาขา จ.ชัยภูมิ (คลินิกหมอเชฏฐา)

12/8-9 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

สาขา จ.ชัยภูมิ (คลินิกตาหมอพรรักษ์)

293/48 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

สาขา จ.สุราษฏานี

99/16 หมู่ที่ 3 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

สาขา ภูเก็ต

12/13 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000